Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.001740.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện:

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 (Ngày làm việc) 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 3 (Ngày làm việc) 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 3 (Ngày làm việc) 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in 2 0 Mẫu số 11 - Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in.doc
Đối tượng thực hiện:
Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy xác nhận
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
03/2015/TT-BTTTT Thông tư 03/2015/TT-BTTTT 2015-03-06 Bộ Thông tin và Truyền thông
60/2014/NĐ-CP Nghị định 60/2014/NĐ-CP 2014-06-19 Chính phủ
25/2018/NĐ-CP Nghị định 25/2018/NĐ-CP 2018-02-28 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin