Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.003868.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương của cơ quan, tổ chức ở trung ương đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép.


- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 (Ngày làm việc) Phí: 6.000 Đồng (Tài liệu dạng đọc theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)
Phí: 3.000 Đồng (Tài liệu điện tử dưới dạng đọc Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 7.500 Đồng (Tài liệu in trên giấy Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 13.500 Đồng (Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 15.000 Đồng (Tài liệu in trên giấy Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)
Phí: 27.000 Đồng (Tài liệu dạng nghe , nhìn Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)
15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 15 (Ngày làm việc) Phí: 3.000 Đồng (Tài liệu dạng đọc Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 6.000 Đồng (Tài liệu dạng đọc)
Phí: 7.500 Đồng (Tài liệu in trên giấy Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 13.500 Đồng (Tài liệu dạng nghe , nhìn Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 15.000 Đồng (Tài liệu in trên giấy)
Phí: 27.000 Đồng (Tài liệu dạng nghe , nhìn)
15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 15 (Ngày làm việc) Phí: 3.000 Đồng (Tài liệu dạng đọc Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 6.000 Đồng (Tài liệu dạng đọc)
Phí: 7.500 Đồng (Tài liệu in trên giấy Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 13.500 Đồng (Tài liệu dạng nghe , nhìn Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 15.000 Đồng (Tài liệu in trên giấy)
Phí: 27.000 Đồng (Tài liệu dạng nghe , nhìn)
15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 1 0 Mẫu số 14.doc
Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi; Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản; 2 0
- Ý kiến xác nhận bằng văn bản: + Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền. + Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
195/2013/NĐ-CP Nghị định 195/2013/NĐ-CP 2013-11-21 Chính phủ
23/2014/TT-BTTTT Thông tư 23/2014/TT-BTTTT 2014-12-29 Bộ Thông tin và Truyền thông
214/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 2016-11-10 Bộ Tài chính
19/2012/QH13 Luật số: 19/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
43/2020/TT-BTC Thông tư 43/2020/TT-BTC 2020-05-26
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin