Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.003725.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.
- Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 (Ngày) Phí: 25.000 Đồng (25.000 đồng/hồ sơ Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Phí: 50.000 Đồng (50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính))
Tại Sở
Trực tuyến 15 (Ngày) Phí: 25000 Đồng (25.000 đồng/hồ sơ Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính))
Phí: 50000 Đồng (50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính))
Dịch vụ bưu chính 15 (Ngày) Phí: 50.000 Đồng (50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính))
Phí: 25.000 Đồng (25.000 đồng/hồ sơ Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính)
Tại Sở
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh 1 0 Mẫu số 31.doc
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 1 0 Mẫu số 30.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
19/2012/QH13 Luật xuất bản 2012-11-20 Quốc Hội
195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 2013-11-21 Chính phủ
214/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 2016-11-10 Bộ Tài chính
01/2020/TT-BTTTT Thông tư 01/2020/TT-BTTTT 2020-02-07
43/2020/TT-BTC Thông tư 43/2020/TT-BTC 2020-05-26
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin