Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.001042.000.00.00.H21
Số quyết định:
793/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt nam
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.


Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 (Ngày) Phí: 0 Đồng (Không có)
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 (Ngày) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Bản sao hợp đồng BCC. 0 1
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; 1 0
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; 1 0
- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết; 1 0
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; 1 0
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội; 1 0
- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu; 1 0
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; 1 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 0 1
Đối tượng thực hiện:
Người nước ngoài, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
67/2014/QH13 Luật 67/2014/QH13 2014-11-26
16/2015/TT-BKHĐT Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT 2015-11-18 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Trường hợp văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC chấm dứt hoạt động trước thời hạn.