Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2161 cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2162 cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2163 giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2164 Đăng ký kinh doanh hộ đối với hộ kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2165 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2166 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH xây dựng tạm; xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố qui hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện) Mức độ 2 Chi tiết
2167 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Mua bán nhà đất nhưng chưa làm trước bạ) Mức độ 2 Chi tiết
2168 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất đã có nhà xin cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà) Mức độ 2 Chi tiết
2169 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất chưa có nhà) Mức độ 2 Chi tiết
2170 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2171 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2172 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2173 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2174 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2175 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Mức độ 2 Chi tiết
2176 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
2177 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (bị mất, hỏng, thay đổi) Mức độ 2 Chi tiết
2178 Cấp/cấp lại (giấy chứng nhận hết hạn) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
2179 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2180 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Mức độ 2 Chi tiết
2181 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Mức độ 2 Chi tiết
2182 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Chi tiết
2183 Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Mức độ 2 Chi tiết
2184 Cấp giấy phép vận tải cho xe công vụ Mức độ 2 Chi tiết
2185 Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Campuchia, Lào Mức độ 2 Chi tiết
2186 Chấp thuận khai thác tuyến hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Campuchia- Lào Mức độ 2 Chi tiết
2187 Cấp mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản Mức độ 2 Chi tiết
2188 Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán Mức độ 2 Chi tiết
2189 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2190 Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Chi tiết
2191 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Chi tiết
2192 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do hết hạn Mức độ 2 Chi tiết
2193 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng Mức độ 2 Chi tiết
2194 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát Mức độ 2 Chi tiết
2195 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu, không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Chi tiết
2196 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2197 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2198 Khai báo lưu trú trực tuyến Mức độ 2 Chi tiết
2199 Đăng ký tạm trú người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2200 Xác minh lý lịch tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2201 Quản lý con dấu Mức độ 2 Chi tiết
2202 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Mức độ 2 Chi tiết
2203 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Chi tiết
2204 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2205 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2206 Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 2 Chi tiết
2207 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Chi tiết
2208 Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2209 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2210 Điều chỉnh thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2211 Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí Mức độ 2 Chi tiết
2212 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2213 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 2 Chi tiết
2214 Cấp phép xây dựng Công trình có thời hạn Mức độ 2 Chi tiết
2215 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2216 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Mức độ 2 Chi tiết
2217 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Chi tiết
2218 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức độ 2 Chi tiết
2219 Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2220 Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2221 Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2222 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2223 Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2224 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Chi tiết
2225 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2226 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2227 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Mức độ 2 Chi tiết
2228 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2229 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 2 Chi tiết
2230 Kê khai giá Mức độ 2 Chi tiết
2231 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Chi tiết
2232 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với trường hợp cơ sở tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2233 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Chi tiết