Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.001999.000.00.00.H21
Số quyết định:
380/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trình tự thực hiện:

Chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ tại đơn vị đầu mối được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao tư vấn, hướng dẫn;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mối (được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao) có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung:
+ Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
+ Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. (Khác) Phí: 0 Đồng (Không có)
Nộp trực tiếp
Trực tuyến Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. (Khác) Phí: 0 Đồng
Nộp hồ sơ trực tuyến (địa chỉ: https://dichvucong.gialai.gov.vn/)
Dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. (Khác) Phí: 0 Đồng (Không có)
qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; 0 1
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; 0 1
- Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), ờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi. 0 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công (Quầy số 14 Sở Kế hoạch và Đầu tư) Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ Hộ kinh doanh được nhận những hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
04/2017/QH14 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017-06-12
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN