Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.009332.000.00.00.H21
Số quyết định:
250/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy giao dịch Sở Nội vụ)
- Bước 2: Công chức chuyên trách của Sở Nội vụ về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
- Bước 4: Văn bản thẩm định.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 (Ngày làm việc) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 10 (Ngày làm việc) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10 (Ngày làm việc) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
+ Đề án tổ chức lại tổ chức hành chính. 1 0
+ Tờ trình tổ chức lại tổ chức hành chính. 1 0
+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 1 0
+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Nội vụ - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Phục vụ hành chính công Địa chỉ: số 69 Hùng vương, TP Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản thẩm định
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
158/2018/NĐ-CP Nghị định 158/2018/NĐ-CP 2018-11-22
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin