Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục Điều 26: Xóa đăng ký thế chấp
Trích yếu Điều 26: Xóa đăng ký thế chấp - ĐOÀN QUANG NAM
Tên tổ chức, cá nhân ĐOÀN QUANG NAM
Ngày nhận 14/01/2020
Ngày trả dự kiến 15/01/2020
Trạng thái Đang xử lý