Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, nhấn chọn chức năng "Tra cứu".

Bước 2: Nhập thông tin "Mã số hồ sơ/ Mã biên nhận" của hồ sơ, ấn "Tra cứu" để kiểm tra thông  tin hồ sơ.