Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Thanh toán trực tuyến khi yêu cầu thanh toán

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, nhấn vào tên người dùng bên góc phải trên cùng của màn hình > "Trang cá nhân".

Bước 2: Chọn menu "Yêu cầu thanh toán". Nhấn vào chức năng "Thanh toán" như hình bên dưới.

Bước 3: Xác nhận thông tin thanh toán.

Bước 4: Lựa chọn "Thanh toán trực tuyến qua cổng DVCQG".

Bước 5: Lựa chọn ngân hàng để thanh toán.

  • Sau khi lựa chọn ngân hàng thanh toán nhấn vào chức năng Thanh toán như hình bên dưới.

Bước 6: Nhấn vào chức năng "Thanh toán". Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện đăng nhập hệ thống ngân hàng. 

Bước 7: Đăng nhập vào hệ thống ngân hàng, xác thực mã OTP để thanh toán.