Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Quên mật khẩu

Bước 1 : Tại màn hình trang chủ, nhấn chọn menu "Đăng nhâp".

Bước 2: Chọn vào mục "Tài khoản cấp bởi dịch vụ công tỉnh Gia Lai".

Bước 3 : Chọn "Mật khẩu" để tìm lại mật khẩu của người dùng.

Bước 4 : Nhập số CMND của người dùng sau đó chọn cách khôi phục và chọn nút xác nhận để tìm lại mật khẩu của người dùng.

Bước 5 : Vào "Email" cá nhân của người dùng để xác nhận khôi phục mật khẩu.

Bước 6 : Nhập mật khẩu mới sau đó xác nhận để khôi phục lại mật khẩu.

  • Sau khi xác nhận khôi phục mật khẩu, hệ thống sẽ thông báo "Cập nhật mật khẩu thành công".