Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Quản lý tài liệu cá nhân

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, nhấn chọn Trang cá nhân.

Bước 2 : Nhấn Quản lý tài liệu và nhập thông tin tài liệu sau đó nhấn Lưu để lưu tài liệu cá nhân.