Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Quản lý lịch sử giao dịch

Bước 1: Tại màn hình trang chủ nhấn vào tên người dùng bên góc phải trên cùng của màn hình > "Trang cá nhân".

Bước 2: Nhấn vào lịch sử giao dịch.

  • Người dùng có thể chọn cơ quan thực hiện, ngày nộp và nhấn "Tìm kiếm" để tìm kiếm hồ sơ.
  • Người dùng có thể chọn các chức năng phía dưới hồ sơ như chi tiết, lịch sử bổ sung hồ sơ ,...