Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Nộp hồ sơ trên Cổng Dịch Vụ Công

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, nhấn chọn menu "Dịch vụ công".

Bước 2: Tìm thông tin dịch vụ công muốn nộp hồ sơ. Nhấn chọn "Nộp hồ sơ".

Bước 3: Chọn và nhập các thông tin cần thiết của chủ hồ sơ, chọn nơi nhận kết quả, tải lên tệp đính kèm thành phần hồ sơ. Nhấn "Nộp hồ sơ" để hoàn thành.

Bước 4 : Sau khi nộp thành công hệ thống sẽ thông báo hồ sơ được chuyển đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và mã hồ sơ để tra cứu.