Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Tại trang chủ hệ thống, để đăng nhập tài khoản click vào nút "Đăng nhập".

Bước 2: Chọn vào mục “Tài khoản cấp bởi dịch vụ công tỉnh Gia Lai”.

 Bước 3: Nhập số CMND và mật khẩu đã đăng ký sau đó click "Đăng nhập" để truy cập vào hệ thống.

 Bước 4: Khi đăng nhập thành công, tại màn hình trang chủ hệ thống ở phía trên góc phải màn hình sẽ hiển thị thông tin người dùng.