Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.002380.000.00.00.H21
Số quyết định:
507/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
An toàn bức xạ và hạt nhân
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND tỉnh).
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế.
Trường hợp không cấp giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 (Ngày) Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí: 3.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 5.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 3.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 8.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 16.000.000 Đồng (Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
Trực tuyến 25 (Ngày) Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí: 3.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 3.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 5.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 8.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 16.000.000 Đồng (Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
Dịch vụ bưu chính 25 (Ngày) Phí: 16.000.000 Đồng (Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Phí: 2.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí: 3.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 3.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 5.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
Phí: 8.000.000 Đồng (Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.)
25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó 0 1
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn 1 0 Mau 01_KB nhan vien BX.doc
Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 1 0 Mau 1_Don CP tien hanh CVBX.doc
Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ 0 1
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 1 0 Mau 07_KB thiet bi x quang.doc
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị X-quang chẩn đoán y tế như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 0 1
Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP 1 0 Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc
Bản sao Biên bản kiểm xạ 0 1
Kế hoạch ứng phó sự cố 1 0 PL02_NoidungKHUPSC.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2008/QH12 LUẬT Năng lượng nguyên tử 2008-06-03
287/2016/TT-BTC Thông tư 287/2016/TT-BTC 2016-11-15 Bộ Tài chính
142/2020/NĐ-CP Nghị định 142/2020/NĐ-CP 2020-12-09
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
 Điều kiện về nhân lực:
- Nhân viên bức xạ phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sử dụng thiết bị bức xạ có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ và có Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử;
- Có người phụ trách an toàn, trừ trường hợp cơ sở chỉ sử dụng thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng. Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được bổ nhiệm bằng văn bản trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn theo khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử;
 Điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh:
- Bảo đảm mức liều chiếu xạ trong điều kiện làm việc bình thường như sau:
+ Đối với nhân viên bức xạ: Liều hiệu dụng không vượt quá 20 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 50 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này; Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mắt không vượt quá 20 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 50 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này; Liều tương đương đối với da không vượt quá 500 mSv/năm theo loại hình công việc bức xạ cụ thể.
+ Đối với công chúng: Liều hiệu dụng không vượt quá 1 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 5 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này; Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mất không vượt quá 15 mSv/năm; Liều tương đương đối với da không vượt quá 50 mSv/năm đối với công chúng theo tình huống chiếu xạ cụ thể.
- Thiết lập khu vực kiểm soát và khu vực giám sát như sau:
+ Khu vực kiểm soát: Nơi có mức liều chiếu xạ tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm.
+ Khu vực giám sát: Nơi có mức liều chiếu xạ tiềm năng lớn hơn 1 mSv/năm và nhỏ hơn 6 mSv/năm.
- Có dấu hiệu cảnh báo bức xạ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7468:2005 (ISO 361:1975) An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hóa và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8663:2011 (ISO 21482:2007) An toàn bức xạ - Cảnh báo bức xạ ion hóa - Dấu hiệu bổ sung;
- Có nội quy an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ, bao gồm các quy định về: Tuân thủ quy trình làm việc và chỉ dẫn an toàn; sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị ghi đo bức xạ và liều kế cá nhân; trách nhiệm thông báo khi có hiện tượng bất thường có thể gây mất an toàn bức xạ;
- Trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 03 tháng một lần;
- Có nội quy an toàn bức xạ trong đó chỉ rõ các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, các nhân viên y tế khác, người bệnh, người chăm sóc, hỗ trợ người bệnh và công chúng; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ còn hiệu lực;
- Có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định tại Phụ II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.