Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.001002.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Đường bộ
Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;
- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp thì phải trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 (Ngày làm việc) Phí: 135000 Đồng (135.000/lần)
Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Dịch vụ bưu chính 5 (Ngày làm việc) Phí: 135000 Đồng (135.000/lần)
Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định 1 0 M1.docx
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy phép lái xe quốc tế
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
29/2015/TT-BGTVT Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế 2015-07-06 Bộ Giao thông vận tải
188/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 2016-11-08 Bộ Tài chính
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin