Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000758.000.00.00.H21
Số quyết định:
582/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Công chứng
Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng
Văn phòng công chứng nhận sáp nhập nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động
Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 (Ngày làm việc) Phí: 500000 Đồng (Trường hợp thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng)
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 7 (Ngày làm việc) Phí: 500000 Đồng (Trường hợp thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng)
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng; 1 0
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; 1 0
- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập. 1 0
- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 1 0 10.docx
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp, Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
29/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2015-03-15
06/2015/TT-BTP THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 2015-06-15 Bộ Tư pháp
257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 2016-11-11 Bộ Tài chính
53/2014/QH13 Luật 53/2014/QH13 - Công chứng 2014-06-20
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật Công chứng.