Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000665.000.00.00.H21
Số quyết định:
467/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Thương mại quốc tế
Trình tự thực hiện:

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 (Ngày) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 5 (Ngày) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 5 (Ngày) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP). 1 0 06MĐ-Đơn cấp lại GPBL.doc
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Sở Công thương, Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2017/QH14 Luật 05/2017/QH14 2017-06-12
36/2005/QH11 Luật 36/2005/QH11 - Thương mại 2005-06-14
67/2014/QH13 Luật 67/2014/QH13 2014-11-26
03/2016/QH14 Luật 03/2016/QH14 2016-01-01
09/2018/NĐ-CP Nghị định 09/2018/NĐ-CP 2018-01-15 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
- Điều kiện chung:
Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
- Điều kiện riêng:
Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị mất, rách, hỏng.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN