Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000287.000.00.00.H21
Số quyết định:
992/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Thi đua - khen thưởng
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn).
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 (Ngày làm việc) - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tiếp 10 (Ngày làm việc) - Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng
Dịch vụ bưu chính 25 (Ngày làm việc) - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 10 (Ngày làm việc) - Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 0
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 1 0 Mẫu số 01.doc
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ban Thi đua - Khen thưởng - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 2003-11-26
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 2017-07-31 Chính phủ
5/2020/TT-BNV Thông tư 5/2020/TT-BNV 2020-11-09
47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 2005-06-15
39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 2013-11-17
12/2019/TT-BNV Thông tư 12/2019/TT-BNV 2019-11-04
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Chủ thể là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua