Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000187.000.00.00.H21
Số quyết định:
969/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện:

- Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn của thương nhân
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận cho thương nhân.
- Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 (Ngày) nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Trực tuyến 7 (Ngày) nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Dịch vụ bưu chính 7 (Ngày) nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm 1 0
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 12.docx
Đối tượng thực hiện:
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Sở Công thương, Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BỒN
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 2018-06-15 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin