Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.010946
Số quyết định:
91/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (1.005398)
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Đất đai
Trình tự thực hiện:
Người sử dụng đất nộp HS tại Bộ phận TN và TKQ của UBND cấp xã (nếu có nhu cầu) thì thời gian TN và TKQ không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC
Tiếp nhận hồ sơ ( Bộ phận TN và TKQ) - 4 giờ
Kiểm tra hồ sơ; chỉnh lý hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu quốc gia (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) - 76 giờ
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 76 (Giờ) Thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu ( cấp thực hiện : cấp huyện)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK 1 1
Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất 1 1
Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 1 1
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 1 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận TN và TKQ cấp xã ( nếu có nhu cầu)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
61/2018/NĐ-CP Nghị định 61/2018/NĐ-CP 2018-04-23
01/2018/TT-VPCP Thông tư 01/2018/TT-VPCP 2018-11-23
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN