Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.009442.000.00.00.H21
Số quyết định:
334/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Đường thủy nội địa
Trình tự thực hiện:
Bước 1
Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (gửi trực tiếp hoặc qua đường dịch vụ bưu chính công ích)
Bước 2
Chủ trì điều phối thẩm định Chuyên viên phòng Quản lý KCHTGTThẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý KCHTGT
Bước 3
Phê duyệt

Lãnh đạo Sở
Bước 4
Trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh;
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 (Ngày làm việc) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 5 (Ngày làm việc) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 5 (Ngày làm việc) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 1 0
- Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa theo mẫu; 1 0 1.docx
- Hồ sơ thiết kế sơ bộ luồng đường thủy nội địa. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền:
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
08/2021/NĐ-CP Nghị định 08/2021/NĐ-CP 2021-01-28
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin