Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.002032.000.00.00.H21
Số quyết định:
683/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Luật sư
Trình tự thực hiện:

Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định (Khác) Phí: 200.000 Đồng ((hồ sơ))
Dịch vụ bưu chính Không quy định (Khác) Phí: 200.000 Đồng ((hồ sơ))
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Kèm theo giấy tờ chứng minh về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 1 0
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 1 0 Mẫu TP-LS- 06.doc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp, Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
215/2016/TT-BTC Thông tư 215/2016/TT-BTC 2016-11-10 Bộ Tài chính
65/2006/QH11 Luật 65/2006/QH11 2006-06-29
02/2015/TT-BTP Thông tư 02/2015/TT-BTP 2015-01-16 Bộ Tư pháp
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin