Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.000531.000.00.00.H21
Số quyết định:
555/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Giáo dục nghề nghiệp
Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung cấp
tư thục.
Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp, lựa chọn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính công nhận.
b) Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp
tư thục.
c) Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không đồng ý, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 (Ngày) 20 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 20 (Ngày) 20 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. 1 0 Phu luc 8_TT so 47_2016_TT-BLDTBXH.docx
b) Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường. 1 0 Phu luc 9_TT so 47_2016_TT-BLDTBXH.docx
c) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
74/2014/QH13 Giáo dục nghề nghiệp 2014-11-27
47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về Điều lệ trường trung cấp 2016-12-28 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 2018-10-30 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được công nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
d) Có đủ sức khỏe.