Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.000047.000.00.00.H21
Số quyết định:
126/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (https://dichvucong.gialai.gov.vn, Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP) đến:
- Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn thành phố Pleiku).
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân ở địa bàn các huyện, thị xã (không thuộc địa bàn thành phố Pleiku)).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan Kiểm lâm sở tại kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của thành phần hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Kiểm lâm sở tại xem xét tính hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Kiểm lâm sở tại phê duyệt Phương án khai thác và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư; trường hợp không phê duyệt thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 (Ngày) 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 10 (Ngày) 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10 (Ngày) 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Bản chính Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT. 1 0 Mau so 12.doc
- Bản chính Đơn đề nghị phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT; 1 0 Mau so 10.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Hạt kiểm lâm Huyện, Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan có thẩm quyền:
Hạt kiểm lâm Huyện
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
26/2022/TT-BNNPTNT Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT 2022-12-30
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin