Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
101 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Mức độ 2 Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết
102 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Việc làm Chi tiết
103 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Mức độ 2 Người có công Chi tiết
104 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 3 Người có công Nộp hồ sơ Chi tiết
105 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Mức độ 2 Tiền lương Chi tiết
106 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Việc làm Chi tiết
107 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 4 Lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
108 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Mức độ 2 Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết
109 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Mức độ 2 Quản lý lao động ngoài nước Chi tiết
110 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Mức độ 4 Lao động Nộp hồ sơ Chi tiết
111 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Mức độ 4 Quản lý lao động ngoài nước Nộp hồ sơ Chi tiết
112 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 2 Người có công Chi tiết
113 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Mức độ 2 Người có công Chi tiết
114 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. Mức độ 2 An toàn, vệ sinh lao động Chi tiết
115 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 An toàn, vệ sinh lao động Chi tiết
116 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Mức độ 2 Việc làm Chi tiết
117 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Mức độ 2 Việc làm Chi tiết