Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2206 Đăng ký tạm trú người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2207 Xác minh lý lịch tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2208 Quản lý con dấu Mức độ 2 Chi tiết
2209 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Mức độ 2 Chi tiết
2210 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Chi tiết
2211 thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Mức độ 2 Chi tiết
2212 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 3 Du lịch, Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
2213 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu Mức độ 2 Chi tiết
2214 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 Chi tiết
2215 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Chi tiết
2216 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 Dược phẩm Nộp hồ sơ Chi tiết
2217 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) Mức độ 2 Chi tiết
2218 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Mức độ 2 Chi tiết
2219 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2220 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 3 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2221 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Đường bộ Nộp hồ sơ Chi tiết
2222 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Báo chí Nộp hồ sơ Chi tiết
2223 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức độ 3 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
2224 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Mức độ 2 Chi tiết
2225 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Mức độ 3 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
2226 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng Mức độ 2 Chi tiết
2227 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo dự án Mức độ 2 Chi tiết
2228 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Mức độ 2 Chi tiết
2229 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 2 Chi tiết
2230 Cấp phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn Mức độ 2 Chi tiết
2231 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2232 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2233 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn Mức độ 2 Chi tiết
2234 Cấp chứng chỉ hành nghề thú y Mức độ 2 Chi tiết
2235 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Mức độ 2 Chi tiết
2236 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 2 Chi tiết
2237 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 2 Chi tiết
2238 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 2 Chi tiết
2239 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2240 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2241 Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 2 Chi tiết
2242 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Chi tiết
2243 Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2244 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2245 Điều chỉnh thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2246 Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí Mức độ 3 Báo chí Nộp hồ sơ Chi tiết
2247 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Mức độ 3 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Nộp hồ sơ Chi tiết
2248 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 2 Chi tiết
2249 Cấp phép xây dựng Công trình có thời hạn Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
2250 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2251 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Mức độ 2 Chi tiết
2252 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Chi tiết
2253 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức độ 2 Chi tiết
2254 Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2255 Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2256 Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2257 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2258 Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2259 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Chi tiết
2260 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2261 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2262 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Mức độ 2 Chi tiết
2263 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3 Bảo trợ xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
2264 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 3 Bảo trợ xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
2265 Kê khai giá Mức độ 2 Chi tiết
2266 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Chi tiết
2267 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với trường hợp cơ sở tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2268 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Chi tiết
2269 Giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình Mức độ 4 Bảo hiểm xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
2270 Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình – phạt nguội Mức độ 4 Lĩnh vực khác Nộp hồ sơ Chi tiết
2271 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Mức độ 2 Chi tiết
2272 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Mức độ 2 Chi tiết
2273 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 2 Chi tiết
2274 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2275 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2276 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, TP trực thuộc TW Mức độ 2 Chi tiết
2277 Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Mức độ 2 Chi tiết
2278 Đề nghị xếp hạng, xếp hạng lại nhà nghỉ du lịch, khách sạn 1-2 sao Mức độ 2 Chi tiết
2279 cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân Mức độ 2 Chi tiết
2280 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động thể dục thể thao Mức độ 2 Chi tiết
2281 Thông báo về nội dung chương trình biễu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu Mức độ 2 Chi tiết
2282 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân Mức độ 2 Chi tiết
2283 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2284 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2285 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2286 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 2 Chi tiết
2287 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Nộp hồ sơ Chi tiết
2288 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2289 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 2 Chi tiết
2290 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnhvực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2291 Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2292 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng Mức độ 2 Chi tiết
2293 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 2 Chi tiết
2294 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2295 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2296 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2297 Cấp giấy phép xây dựng công trình cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế Mức độ 2 Chi tiết
2298 Cấp mới/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. Mức độ 2 Chi tiết
2299 Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện, Phòng khám, Nhà hộ sinh, Phòng xét nghiệm Mức độ 2 Chi tiết
2300 Cấp Giấy phép hoạt động đối với các dịch vụ Mức độ 2 Chi tiết
2301 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thay đổi địa điểm hoặc tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Chi tiết
2302 Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc thu hồi Mức độ 2 Chi tiết
2303 Đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu Mức độ 2 Chi tiết
2304 Cấp giấy phép tổ chức biễu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 2 Chi tiết
2305 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2306 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2307 Đăng ký danh sách đấu giá viên Mức độ 2 Chi tiết
2308 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Mức độ 2 Chi tiết
2309 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2310 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân Mức độ 2 Chi tiết
2311 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Nộp hồ sơ Chi tiết
2312 Cấp đổi phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2313 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2314 Xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất Mức độ 2 Chi tiết
2315 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 2 Chi tiết
2316 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2317 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2318 Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2319 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2320 Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Chi tiết
2321 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2322 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2323 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Mức độ 2 Chi tiết
2324 Quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án của Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2325 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2326 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Chi tiết
2327 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2328 Giãn tiến độ đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2329 ạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2330 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm Mức độ 2 Chi tiết
2331 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Chi tiết
2332 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). Mức độ 2 Chi tiết
2333 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2 Chi tiết
2334 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Chi tiết
2335 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Chi tiết
2336 Tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Khen thưởng theo công trạng và thành tích) Mức độ 2 Chi tiết
2337 Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2338 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2339 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng Mức độ 2 Chi tiết
2340 Tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề) Mức độ 2 Chi tiết
2341 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham những … theo thủ tục đơn giản Mức độ 2 Chi tiết
2342 Tặng danh hiệu “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2343 Tặng Cờ “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2344 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc vi phạm hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Chi tiết
2345 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2346 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết
2347 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc "GPP" Mức độ 2 Chi tiết
2348 Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)" Mức độ 2 Chi tiết
2349 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Mức độ 2 Chi tiết
2350 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết