Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2341 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham những … theo thủ tục đơn giản Mức độ 2 Chi tiết
2342 Tặng danh hiệu “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2343 Tặng Cờ “Vì sự xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” Mức độ 2 Chi tiết
2344 Đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc vi phạm hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Chi tiết
2345 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2346 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết
2347 Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc "GPP" Mức độ 2 Chi tiết
2348 Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)" Mức độ 2 Chi tiết
2349 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Mức độ 2 Chi tiết
2350 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Chi tiết