Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Chọn
2101 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Mức độ 4 Quản lý công sản Nộp hồ sơ Chi tiết
2102 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện Mức độ 4 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ Nộp hồ sơ Chi tiết
2103 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
2104 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Mức độ 4 Lâm nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
2105 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Mức độ 2 Lâm nghiệp Chi tiết
2106 Tuyển sinh trung học phổ thông Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
2107 Tuyển sinh trung học cơ sở Mức độ 4 Giáo dục trung học Nộp hồ sơ Chi tiết
2108 Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2109 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Mức độ 3 Việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết
2110 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Mức độ 3 Việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết
2111 Giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trong khu kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2112 Cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất trong các khu công nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2113 Giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, xây dựng nhà ở công nhân, các công trình công cộng (văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao ...) trong Khu dịch vụ phụ trợ Khu công nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2114 Giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh, làm nhà ở trong Khu kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2115 Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong Khu kinh tế Mức độ 2 Chi tiết
2116 Chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột, trạm biến ấp lắp đặt trong địa giới quản lý Mức độ 2 Chi tiết
2117 Cấp giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2118 Thủ tục cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ Mức độ 2 Chi tiết
2119 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Mức độ 2 Chi tiết
2120 Thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2121 Thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2122 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2123 cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 2 Chi tiết
2124 Thủ tục xác nhận kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất Mức độ 2 Chi tiết
2125 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2126 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Chi tiết
2127 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Mức độ 2 Chi tiết
2128 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 2 Chi tiết
2129 Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác Mức độ 2 Chi tiết
2130 Cấp giấy chứng nhận Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Mức độ 2 Chi tiết
2131 Cấp lại thẻ thương binh Mức độ 2 Chi tiết
2132 Đăng ký danh sách đấu giá viên Mức độ 2 Chi tiết
2133 Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc vi phạm hoạt động chuyên môn Mức độ 2 Chi tiết
2134 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2135 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2136 Thủ tục đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 2 Chi tiết
2137 Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân Mức độ 2 Chi tiết
2138 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2139 Đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Chi tiết
2140 Chấp thuận xây dựng/cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị Mức độ 2 Chi tiết
2141 Cấp giấy chứng nhận số nhà Mức độ 2 Chi tiết
2142 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2143 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Mức độ 2 Chi tiết
2144 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2145 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2146 Gia hạn giấy phép xây dựng Mức độ 2 Chi tiết
2147 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố Mức độ 2 Chi tiết
2148 Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xóa đăng ký thế chấp Mức độ 2 Chi tiết
2149 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2150 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Mức độ 2 Chi tiết
2151 Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Chi tiết
2152 Sửa chữa súng săn, gồm các hoạt động sửa chữa, thay thế các phụ kiện của các loại súng săn khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Mức độ 2 Chi tiết
2153 Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas), gồm đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas Mức độ 2 Chi tiết
2154 Kinh doanh Casino Mức độ 2 Chi tiết
2155 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2156 Kinh doanh vũ trường, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động khiêu vũ tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Mức độ 2 Chi tiết
2157 Kinh doanh karaoke, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động ca hát theo băng hình, đĩa hình hoặc các công nghệ ghi hình khác Mức độ 2 Chi tiết
2158 Hoạt động in, bao gồm chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy màu Mức độ 2 Chi tiết
2159 Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm dịch vụ nổ mìn và các ngành nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) Mức độ 2 Chi tiết
2160 Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm hoạt động, sản xuất, tái chế, bảo quản, mua, bán thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) để sử dụng cho mục đích dân dụng Mức độ 2 Chi tiết
2161 Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng Mức độ 2 Chi tiết
2162 Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ Mức độ 2 Chi tiết
2163 cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2164 cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2165 cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2166 giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2167 Đăng ký kinh doanh hộ đối với hộ kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2168 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2169 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH xây dựng tạm; xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố qui hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện) Mức độ 2 Chi tiết
2170 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Mua bán nhà đất nhưng chưa làm trước bạ) Mức độ 2 Chi tiết
2171 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất đã có nhà xin cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà) Mức độ 2 Chi tiết
2172 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (TH Đất chưa có nhà) Mức độ 2 Chi tiết
2173 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2174 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất Mức độ 2 Chi tiết
2175 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2176 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh Mức độ 2 Chi tiết
2177 Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ Mức độ 2 Chi tiết
2178 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống Mức độ 2 Chi tiết
2179 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
2180 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (bị mất, hỏng, thay đổi) Mức độ 2 Chi tiết
2181 Cấp/cấp lại (giấy chứng nhận hết hạn) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Mức độ 2 Chi tiết
2182 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2183 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Mức độ 2 Chi tiết
2184 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Mức độ 2 Chi tiết
2185 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Chi tiết
2186 Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Mức độ 2 Chi tiết
2187 Cấp giấy phép vận tải cho xe công vụ Mức độ 2 Chi tiết
2188 Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Campuchia, Lào Mức độ 2 Chi tiết
2189 Chấp thuận khai thác tuyến hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Campuchia- Lào Mức độ 2 Chi tiết
2190 Cấp mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản Mức độ 2 Chi tiết
2191 Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán Mức độ 2 Chi tiết
2192 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2193 Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Chi tiết
2194 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Chi tiết
2195 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại do hết hạn Mức độ 2 Chi tiết
2196 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng Mức độ 2 Chi tiết
2197 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát Mức độ 2 Chi tiết
2198 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu, không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Chi tiết
2199 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2200 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2201 Khai báo lưu trú trực tuyến Mức độ 2 Chi tiết
2202 Đăng ký tạm trú người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2203 Xác minh lý lịch tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2204 Quản lý con dấu Mức độ 2 Chi tiết
2205 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Mức độ 2 Chi tiết
2206 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Chi tiết
2207 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2208 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Mức độ 2 Chi tiết
2209 Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 2 Chi tiết
2210 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Chi tiết
2211 Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp Mức độ 2 Chi tiết
2212 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2213 Điều chỉnh thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Chi tiết
2214 Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí Mức độ 2 Chi tiết
2215 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Chi tiết
2216 Cấp phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn Mức độ 2 Chi tiết
2217 Cấp phép xây dựng Công trình có thời hạn Mức độ 2 Chi tiết
2218 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Chi tiết
2219 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Mức độ 2 Chi tiết
2220 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Chi tiết
2221 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức độ 2 Chi tiết
2222 Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2223 Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2224 Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước Mức độ 2 Chi tiết
2225 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2226 Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức độ 2 Chi tiết
2227 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Chi tiết
2228 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Mức độ 2 Chi tiết
2229 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2230 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Mức độ 2 Chi tiết
2231 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 Chi tiết
2232 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Mức độ 2 Chi tiết
2233 Kê khai giá Mức độ 2 Chi tiết
2234 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Chi tiết
2235 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với trường hợp cơ sở tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở Mức độ 2 Chi tiết
2236 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Chi tiết