Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000794.000.00.00.H21
Số quyết định:
200/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Thể dục thể thao
Trình tự thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 (Ngày làm việc) Phí: Không
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Quyết định thành lập; 1 0
Danh sách Ban chủ nhiệm 1 0
Danh sách hội viên 1 0
Địa điểm luyện tập; 1 0
Quy chế hoạt động. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
77/2006/QH11 Luật 77/2006/QH11 2006-11-11
112/2007/NĐ-CP Nghị định 112/2007/NĐ-CP 2007-06-26 Chính phủ
18/2011/TT-BVHTTDL Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL 2011-12-02 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN