Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.002519.000.00.00.H21
Số quyết định:
165/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Người có công
Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Bước 1.
- Đối với trường hợp được phong tặng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân theo mẫu và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Trường hợp được truy tặng: Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai theo mẫu và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập danh sách và gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã có trách nhiệm ra một trong các Quyết định sau:
- Quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đối với trường hợp được phong tặng);
- Quyết định bổ sung trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đối với trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng phụ cấp hàng tháng);
- Quyết định trợ cấp một lần (đối với trường hợp được truy tặng hoặc đối với trường hợp được phong tặng nhưng bà mẹ đã chết mà chưa được hưởng chế độ);
Bước 5. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 (Ngày làm việc) Trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05) 1 0 Mẫu BM1, BM2.docx
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 1 0
Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ) 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, Quyết định trợ cấp một lần.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 2013-05-15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012-07-16 Ủy ban thường vụ quốc hội
31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN