Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000505.000.00.00.H21
Số quyết định:
938/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Lý lịch tư pháp
Trình tự thực hiện:
1
Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp.
2
Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 (Ngày) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP). 1 0 Mẫu số 05b-2013-TT-LLTP.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp, Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
28/2009/QH12 Luật 28/2009/QH12 2009-06-17
111/2010/NĐ-CP Nghị định 111/2010/NĐ-CP 2010-11-23 Chính phủ
13/2011/TT-BTP Thông tư 13/2011/TT-BTP 2011-06-27 Bộ Tư pháp
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 2012-05-10 Bộ Quốc phòng
16/2013/TT-BTP Thông tư 16/2013/TT-BTP 2013-11-11 Bộ Tư pháp
244/2016/TT-BTC Thông tư 244/2016/TT-BTC 2016-11-11 Bộ Tài chính
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin