Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.002099.000.00.00.H21
Số quyết định:
683/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Luật sư
Trình tự thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 (Ngày làm việc) Phí: 100.000 Đồng (100.000 đồng/hồ sơ)
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh
Dịch vụ bưu chính 7 (Ngày làm việc) Phí: 100.000 Đồng (100.000 đồng/hồ sơ)
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh 1 0 TP7.docx
Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh 0 1
Quyết định thành lập chi nhánh 1 0
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; 0 1
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp, Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
20/2012/QH13 Luật 20/2012/QH13 2012-11-20
123/2013/NĐ-CP Nghị định 123/2013/NĐ-CP 2013-10-14 Chính phủ
65/2006/QH11 Luật 65/2006/QH11 2006-06-29
02/2015/TT-BTP Thông tư 02/2015/TT-BTP 2015-01-16 Bộ Tư pháp
215/2016/TT-BTC Thông tư 215/2016/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 2016-11-10 Bộ Tài chính
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin