Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.005413.000.00.00.H21
Số quyết định:
680/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Quản lý công sản
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất.
Bước 2: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 (Ngày làm việc) Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất
Dịch vụ bưu chính 15 (Ngày làm việc) Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính). 1 0
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao). 0 1
- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao) 0 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện:
Ban Quản lý Khu kinh tế - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định miền tiền sử dụng đất theo quy định cho chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
45/2013/QH13 Đất đai 2013-11-29
35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 2017-04-03
43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15 Chính phủ
30/2014/TT-BTNMT Thông tư 30/2014/TT-BTNMT 2014-06-02 Bộ Tài nguyên và Môi trường
82/2018/NĐ-CP Nghị định 2018-05-22 Chính phủ
89/2017/TT-BTC Thông tư 89/2017/TT-BTC 2017-08-23
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin