Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.002086
Số quyết định:
5548/QĐ-BCA-C06
Tên thủ tục:
Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Đăng ký, quản lý cư trú
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp huyện hủy bỏ việc đăng ký tạm trú trái pháp luật.
Bước 2: Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật và gửi cho Công an xã, phường, thị trấn và công dân.
Bước 3: Công an xã, phường, thị trấn và công dân thực hiện Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp chưa quy định cụ thể. (Khác) Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
a) Hồ sơ đăng ký tạm trú trái pháp luật. 1 0
b) Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký tạm trú trái pháp luật (nếu có) 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Công an Xã
Cơ quan có thẩm quyền:
Công an Xã
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Công an cấp xã.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
81/2006/QH11 Luật 2006-11-29
36/2014/TT-BCA Thông tư 36/2014/TT-BCA - Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú 2014-09-09 Bộ Công an
35/2014/TT-BCA Thông tư 35/2014/TT-BCA - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 2014-09-09 Bộ Công an
36/2013/QH13 Luật 36/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú 2013-06-20
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không