Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.002363.000.00.00.H21
Số quyết định:
165/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Người có công
Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cá nhân có trách nhiệm lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trường hợp anh hùng được truy tặng hoặc đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai cá nhân kèm biên bản ủy quyền.
Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.
Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.
Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 (Ngày làm việc) Trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản khai cá nhân (Mẫu AH1 Thông tư 05) 1 0 Mẫu AH1.docx
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng 1 0
Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ Thông tư 05) 1 0
Trường hợp bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mẫu AH2 Thông tư 05, kèm theo biên bản UQ Thông tư 05) 1 0 Mẫu AH2.docx
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội- huyện Chư Păh - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Chư Prông - Tỉnh Gia Lai ., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - huyện Chư Pưh - tỉnh Gia Lai., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai ., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Đăk Pơ - Tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Ia Pa -Tỉnh Gia Lai., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Kbang - Tỉnh Gia Lai., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Kông Chro - Tỉnh Gia Lai., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định trợ cấp hàng tháng, Quyết định trợ cấp một lần.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 2013-05-15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012-07-16 Ủy ban thường vụ quốc hội
31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN