Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.002227.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Thông báo thay đổi tổ hợp tác
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thay đổi tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác.
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. (Khác)
Trực tiếp
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
(1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác; 1 0 Mau I.01 NĐ 77.docx
(2) Hợp đồng hợp tác; 1 0 Mau I .02 NĐ 77.docx
(3) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng. 1 0
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
(1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác; 1 0 Mau I.01 NĐ 77.docx
(2) Hợp đồng hợp tác; 1 0 Mau I.02.01 NĐ 77.docx
(3) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự 2015-11-24 Quốc Hội
77/2019/NĐ-CP Về tổ hợp tác 2019-10-10
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin