Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.001279.000.00.00.H21
Số quyết định:
570/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 (Ngày làm việc) Phí: 1.100.000 Đồng
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 7 (Ngày làm việc) Phí: 1.100.000 Đồng
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 7 (Ngày làm việc) Phí: 1.100.000 Đồng
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới 1 1
Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); 1 1 MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện:
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận tiểp nhận và trà kết quà UBND các huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
105/2017/NĐ-CP Nghị định 105/2017/NĐ-CP 2017-09-14
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
24/2020/NĐ-CP Nghị định 24/2020/NĐ-CP 2020-02-24
299/2016/TT-BTC Thông tư 299/2016/TT-BTC 2016-11-15
22/2018/TT-BTC Thông tư 22/2018/TT-BTC 2018-02-22
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.