Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.005108.000.00.00.H21
Số quyết định:
891/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Giáo dục trung học
Trình tự thực hiện:

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.
- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp không quy định (Khác) Không quy định
Dịch vụ bưu chính không quy định (Khác) Không quy định
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. 1 0
Đơn xin chuyển trường. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
17/2003/TT-BGDĐT Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT 2003-04-28 Bộ Giáo dục và Đào tạo
51/2002/QĐ-BGDĐT Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 2002-12-26
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN