Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.005090.000.00.00.H21
Số quyết định:
227/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Thi, tuyển sinh
Trình tự thực hiện:

Sở giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT), trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện chỉ đào tạo cấp THCS, trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh.
Sở giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT);
Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp THCS sau khi kế hoạch tuyển sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Tùy theo đợt (Khác) Theo đợt, trước khi khai giảng năm học.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 1 0
Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú 1 0
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ 1 0
Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) 1 0
Học bạ cấp trung học cơ sở 1 0
Bản sao chứng thực hoặc bản chụp/photo kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thờ 1 0
Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai, Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Chư Prông - Tỉnh Gia Lai ., Phòng Giáo dục và Đào tạo - huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Ia Pa -Tỉnh Gia Lai., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Kbang - Tỉnh Gia Lai., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Kông Chro - Tỉnh Gia Lai., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai, Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai, Phòng Giáo dục và Đào tạo - huyện Chư Pưh - tỉnh Gia Lai., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai ., Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Đăk Pơ - Tỉnh Gia Lai, Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai, Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai .
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Cấp tỉnh: Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai, Cấp huyện: Bộ phận Một cửa cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Danh sách thí sinh được tuyển vào học tại trường phổ thông dân tộc nội trú
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
01/2016/TT-BGDĐT Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT 2016-01-15 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
a) Thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Đảm bảo các quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
c) Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng sau:
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;
- Học sinh trung học cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học, kỹ thuật được tuyển thẳng vào học trường PTDTNT trung học phổ thông;
- Học sinh tiểu học thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tuyển thẳng vào học trường PTDTNT trung học cơ sở.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN