Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
3.000099
Số quyết định:
505
Tên thủ tục:
Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cơ quan khác
Loại thủ tục:
Lĩnh vực:
Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
Trình tự thực hiện:

Tiếp nhận yêu cầu
Khảo sát
Ký Biên bản chấm dứt HĐMBĐ cũ và Hợp đồng mua bán điện mới

Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 2 (Ngày làm việc) Phí: Miễn phí
Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Trực tuyến 3 (Ngày làm việc) Phí: Miễn Phí
Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Trực tiếp 2 (Ngày làm việc) Phí: Miễn phí
Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Trực tiếp 3 (Ngày làm việc) Phí: Miễn Phí
Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Dịch vụ bưu chính 2 (Ngày làm việc) Phí: Miễn phí
Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Dịch vụ bưu chính 3 (Ngày làm việc) Phí: Miễn Phí
Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới: là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. 0 1
Giấy đề nghị 1 0 02.PhieuDeNghiDichVuDienDungChung.docx
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện:
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền:
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Hợp đồng mua bán điện
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 2013-10-21 Chính phủ
24/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 2012-11-20
Luật số 28/2004/QH11 Luật Điện lực 2004-12-03
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN