Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.001949.000.00.00.H21
Số quyết định:
318/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Tiền lương
Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, về sở LĐTBXH.
Bước 2: Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét, quyết định.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định (Khác) Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Dịch vụ bưu chính Không quy định (Khác) Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Công văn đề nghị 1 0 Mẫu số 01 - TT 23.docx
bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng 1 0 Biểu mẫu số 3 - TT 27.docx
biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân 1 0 Biểu mẫu số 4 - TT 27.docx
danh sách đơn vị thành viên 1 0
bản sao giấy đăng ký kinh doanh 1 0
bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., UBND tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công. Địa chỉ: 69 Hùng Vương, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Công văn phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
52/2016/NĐ-CP Nghị định 52/2016/NĐ-CP - Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 2016-06-13 Chính phủ
51/2013/NĐ- CP Nghị định 51/2013/NĐ- CP 2013-05-14
19/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH 2013-09-10
27/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 2016-09-01 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Đạt số điểm theo quy định cho từng hạng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN