Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000086.000.00.00.H21
Số quyết định:
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC cấp TW (Bộ ban hành, thực hiện)
Lĩnh vực:
An toàn bức xạ và hạt nhân
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 (Ngày làm việc) Phí: 100.000 đ Đồng (Lệ phí cấp giấy phép)
Phí: 1.500.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: + Thiết bị X-quang chụp răng)
Phí: 1.500.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn + Thiết bị X-quang chụp vú)
Phí: 1.500.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn + Thiết bị X-quang di động)
Phí: 2.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí: 2.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị đo mật độ xương)
Phí: 4.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình)
Phí: 6.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính)
Phí: 12.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn Hệ thiết bị PET/CT)
Gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở KH&CN địa phương hoặc qua đường bưu điện
Dịch vụ bưu chính 30 (Ngày làm việc) Phí: 100.000 đ Đồng (Lệ phí cấp giấy phép)
Phí: 1.500.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: + Thiết bị X-quang chụp răng)
Phí: 1.500.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn + Thiết bị X-quang chụp vú)
Phí: 1.500.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn + Thiết bị X-quang di động)
Phí: 2.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường 2.000.000 đồng/1 thiết bị)
Phí: 2.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị đo mật độ xương)
Phí: 4.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình)
Phí: 6.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn: Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính)
Phí: 12.000.000 đồng/1 thiết bị Đồng (Phí thẩm định an toàn Hệ thiết bị PET/CT)
Gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở KH&CN địa phương hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Báo cáo đánh giá an toàn 1 0 Báo cáo đánh giá an toàn thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế.docx
Đơn đề nghị 1 0 Đơn ĐN cấp GP tiến hành CVBX.docx
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn 1 0 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ.docx
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 1 0 Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế.docx
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân 0 1
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài 1 0
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề 1
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 1
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2008/QH12 LUẬT Năng lượng nguyên tử 2008-06-03 Quốc Hội
08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 2010-07-22 Bộ Khoa học và Công nghệ
287/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 2016-11-15 Bộ Tài chính
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin