Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.010710.000.00.00.H21
Số quyết định:
128/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Đường bộ
Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Trước khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Giao thông vận tải), bến xe đầu tuyến phía Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC:
- Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 02 (Ngày làm việc) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị
Trực tuyến 02 (Ngày làm việc) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị
Dịch vụ bưu chính 02 (Ngày làm việc) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Giấy đề nghị tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo mẫu. 1 0 Mẫu.docx
Đối tượng thực hiện:
Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Sở Giao thông vận tải
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Thông báo tăng/giảm tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
119/2021/NĐ-CP Nghị định 119/2021/NĐ-CP 2021-12-24
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có