Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.009788.000.00.00.H21
Số quyết định:
39/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện:
- Sau khi xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi 01 bản báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến Trung tâm phục vụ hành chính công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra văn bản thông báo ý kiến chấp thuận (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn) hoặc không chấp thuận báo cáo kết quả đánh giá an toàn (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện đánh giá lại hoặc đánh giá bổ sung). Trường hợp kết quả đánh giá cho thấy công trình không đảm bảo điều kiện an toàn thì yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 14 (Ngày)
14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
Trực tuyến 14 (Ngày)
14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
Dịch vụ bưu chính 14 (Ngày)
14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình. 1 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Sở Xây dựng - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Xây dựng
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng). - Địa chỉ: 69 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình XD
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
62/2020/QH14 Luật 62/2020/QH14 2020-06-17
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có