Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.009467.000.00.00.H21
Số quyết định:
442/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Lao động
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể đương nhiệm gửi đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể để phù hợp với tình hình thực tế.
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể đương nhiệm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 (Ngày làm việc) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ - Nộp hồ sơ qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. - Nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Trực tuyến 07 (Ngày làm việc) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ - Nộp hồ sơ qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. - Nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Dịch vụ bưu chính 07 (Ngày làm việc) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ - Nộp hồ sơ qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. - Nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể để phù hợp với tình hình thực tế. - Số lượng: 01 văn bản đề nghị. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy số 3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Địa chỉ: số 69 Hùng Vương - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai
Kết quả thực hiện:
Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể hoặc công văn thông báo lý do không sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
45/2019/QH14 Bộ luật 45/2019/QH14 2019-11-20
10/2020/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỘI ĐỒNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH SẢN, NUÔI CON 2020-11-12 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Khi có phát sinh yêu cầu về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể để phù hợp với tình hình thực tế.