Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.009331.000.00.00.H21
Số quyết định:
250/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm
Phục vụ hành chính công ( quầy của Sở Nội vụ)
- Bước 2: Công chức chuyên trách của Sở Nội vụ tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
- Bước 4: Văn bản thẩm định.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 (Ngày làm việc) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 10 (Ngày làm việc) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 (Ngày làm việc) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
+ Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính. 1 0
+ Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính. 1 0
+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 1 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính. 1 0
+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan. 1 0
+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính theo quy định. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Nội vụ - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
UBND tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm Phục vụ hành chính công Địa chỉ: số 69 Hùng vương, TP Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản thẩm định
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
158/2018/NĐ-CP Nghị định 158/2018/NĐ-CP 2018-11-22
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin