Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.008889.000.00.00.H21
Số quyết định:
930/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện:

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài;
- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 (Ngày) Phí: 1.500.000 Đồng (Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 15 (Ngày) Phí: 1.500.000 Đồng (Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM); 1 0 MS04 TP-TTTM.docx
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 0 1
- Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 0 1
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
54/2010/QH12 Luật 54/2010/QH12 2010-06-17
63/2011/NĐ-CP Nghị định 63/2011/NĐ-CP 2011-07-28
124/2018/NĐ-CP Nghị định 124/2018/NĐ-CP 2018-09-19
12/2012/TT-BTP Thông tư 12/2012/TT-BTP 2012-11-07
222/2016/TT-BTC Thông tư 222/2016/TT-BTC 2016-11-10
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.