Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.007618.000.00.00.H21
Số quyết định:
837/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Tài chính doanh nghiệp
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở hoạt động công ích lập hồ sơ đề nghị tạm ứng kinh phí để được tạm ứng 70% kinh phí theo hợp đồng (Đối với kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản sau khi có quyết định phân bổ dự toán và hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán chi tiết theo tiến độ thực hiện để được tạm ứng 70% số kinh phí theo dự toán (Đối với kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ) nộp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Sở Tài chính xem xét hồ sơ, quyết định cấp tạm ứng 70% kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định (Khác)
Dịch vụ bưu chính Không quy định (Khác)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản:
+ Quyết định phân bổ dự toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 0
+ Quyết định phê duyệt trúng thầu (nếu sản phẩm thuộc đối tượng đấu thầu). 1 0
+ Hợp đồng sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. 1 0
+ Công văn đề nghị tạm ứng của cơ sở hoạt động công ích. 1 0
- Kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ:
Dự toán chi tiết theo tiến độ thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Bộ Tài chính cấp tạm ứng 70% kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
116/2016/TT-BTC Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. 2016-06-30
130/2013/NĐ-CP Nghị định 2013-10-16 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin